top of page
  • Pernille Johnsen Sabouret

Mots clé / Keywords / Nøgleord - JIJI – TERRE YIN

Élément : Terre

Image : Terre, sable, terre d’agriculture…

Caractère : Plein de ressource, multi-talent, productif, créatif, prévenant, bonne mémoire, instinctif, « aime la belle vie »

Professionnellement : Conciliant, attentionné, organisé et habileté à unir les équipes

En affaire : Axé sur le service, aime acquérir des connaissances académiques (pour sa croissance), pas indépendant (besoin d’être entouré), bon en affaires, aime travailler en équipe

Personnalités : Donald Trump, Ari Onassis, Barack Obama, Abraham Lincoln, Nina Wang

Conseil de progression : Avoir confiance en soi et en ses ressources - capacité à trouver les ressources, servir et aider les autres

JI – YIN EARTH

Element: Earth

Image: Soil, sand, soft soil…

Character: Resourceful, multitalented, productive, creative, considerate, good memory, instinctive, “Enjoys the Good Life”

At work: Compliant, caring, organized, unify teams

In Business: Service-orientated, accumulate academic knowledge (growth), not independent (strength in numbers), deals, joint ventures

Celebrities: Donald Trump, Ari Onassis, Barack Obama, Abraham Lincoln, Nina Wang

Advice to progress: Self-belief and resourcefulness – ability to find resources, serving and helping others

JI – YIN JORD

Element: Jord

Billede: Muldjord, sandjord, markjord…

Karakter: Opfindsom, multitalent, produktiv, kreativ, betænksom, god hukommelse, instinktiv, har brug for at leve livet fuldt ud

Professionelt: Eftergivende, omsorgsfuld, velorganiseret, god til at samle hold

I affærer: Service minded, akkumulere akademisk viden (personlig vækst), ikke selvstændig (er stærkere i flertal), aftaler og fællesforetagender

Kendte personer: Donald Trump, Ari Onassis, Barack Obama, Abraham Lincoln, Nina Wang

Råd til udvikling: Selvtro og opfindsomhed – god til at finde ressourcer og at hjælpe andre


3 views0 comments
bottom of page